Tìm cơ sở
Đến
STT Tên cơ sở Mã cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Lĩnh vực SXKD Giấy CNATTP Xếp loại
1 Cơ sở chế biến giò chả Lê Thị Thuận 40-14-021-CBGC 27O000498 Xóm Diên Hồng, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương Chế biến giò, chả 029/2022/NNPTNT-NA B
2 Cơ sở sản xuất giò chả Phạm Đắc Tuấn 40-09-004-CBGC 270k000800 Khối 2, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông Chế biến giò, chả 32/2020/NNPTNT-NA B
3 Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương- địa điểm kinh doanh số 10 40-12-1886 2901853014 xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 28/2022/NNPTNT-NA B
4 Công ty TNHH thủy hải sản Đức Tín 40-21-1883-KDTS 2902018785 Cảng cá Quỳnh Phương, khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy s... 26/2022/NNPTNT-NA B
5 Công ty TNHH MTV hải sản Sơn Huyền 40-02.049-ĐL 2902016435 156 đường Cửa Hội, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến thủy sản đông lạnh, Cơ sở thu mua n... 22./2022/NNPTNT-NA B
6 Công ty cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh 40-01-121-KDG 2900523461 25A Hồ Xuân Hương, phường Cửa Nam, thành phố Vinh Kinh doanh gạo 23/2022/NNPTNT-NA B
7 Cơ sở chế biến dấm gạo Thiện Thành 40-01-174-CBG 27A8001744 96 ngõ 85, Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh Chế biến gạo 25/2022/NNPTNT-NA B
8 Cơ sở sơ chế, chế biến kinh doanh hải sản Lê Thị Hồng 40-11-135-SCTS 27L80000016680 Đường 538, xã Nam Thành, huyện Yên Thành Sơ chế thủy sản, Chế biến thủy sản đông lạnh... 24/2022/NNPTNT-NA B
9 Công ty TNHH thủy hải sản Khánh Vinh 40-12-022-CBTS 2901946607 Xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản 19/2022/NNPTNT-NA B
10 cơ sở chế biến thủy hải sản Đậu Quang Hạnh 40-12-023-CBTS 27m8008015 Xóm Yên Thịnh, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm, Chế bi... 20/2022/NNPTNT-NA B
11 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tuấn Hằng Ngàn 40-21-1885-KD 2902116398 thôn 5, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 21/2022/NNPTNT-NA B
12 HTX dịch vụ nông nghiệp Hùng Hạnh 40-14-1885 2902130829 xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 18/2022/NNPTNT-NA B
13 Công ty TNHH Phi Phúc 40-12-005-TMTS 2901575448 Xóm 11, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản, Cơ sở thu g... 17/2022/NNPTNT-NA B
14 Cơ sở CB Nhút Nguyễn Thị Thuận 40-15-086-CBRQ 27P8001578 Khối 5A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương Chế biến rau quả 39/2021/NNPTNT-NA B
15 HTX sản xuất làng nghề cb nước mắm Hải Giang I 40-02.055-NM 2902127865 Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm... 14/2022/NNPTNT-NA B
16 Cơ sở 2- Công ty TNHH Lực Sỹ 40-06-1884-KD 2901798099 xóm Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy s... 16/2022/NNPTNT-NA B
17 cơ sở sản xuất A -Xẻng 40-17-1724-CBGC 27r8003092 xóm Hồng Sơn, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh nghệ An Chế biến giò, chả 15/2022/NNPTNT-NA B
18 Công ty TNHH lương thực Cửa Nam 40-01.042-LT 2702001736 Số 108 C, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh Chế biến gạo, Kinh doanh gạo 13/2022/NNPTNT-NA B
19 Công ty Cổ phần Biển Quỳnh 40-21-169-CBDL 2901948590 Khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai Sơ chế thủy sản, Chế biến thủy sản đông lạnh... 012/2022/NNPTNT-NA B
20 Cơ sở thu mua, chế biến hải sản Nguyễn Xuân Hoà 40-12-018-TMTS 27M8000972 Xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu Sơ chế thủy sản, Chế biến thủy sản khô... 002/2021/NNPTNT-NA B
21 cơ sở chế biến nước mắm Võ Hồng Thạch 40-02-095-CBNM 27.B.00111291 Khối Bình Minh, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm... 011/2022/NNPTNT-NA B
22 cơ sở chế biến chả hải sản Thái Bá Thanh 40-12-1896-CBTS 27M0044190 Xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản 10/2022/NNPTNT-NA B
23 Công ty TNHH Hải Tâm 40-06-040-TMTS 27i80000054 Xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy s... 009/2022/NNPTNT-NA B
24 Hợp tác xã nông dược Nam Châu 40-17-1898-CBRQ 2902045299 xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Chế biến rau quả 008/2022/NNPTNT-NA B
25 Cơ sở chế biến giò chả Phạm Văn Mỹ 40-20-095-CBGC 27i80003916 Khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa Chế biến giò, chả 07/2022/NNPTNT-NA B
26 Công ty TNHH xứ nghệ farm 40-12-1906-KD 2902121775 Khối 5, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 006/2022/NNPTNT-NA B
27 cơ sở chế biến thủy sản Lê Văn Cường 40-21-1905-CBTS 27U8005798 Khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ AN Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản 05/2022/NNPTNT-NA B
28 Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh 40-01-1904 2902075688 số 93-95 , đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh động vật và sản p... 04/2022/NNPTNT-NA B
29 Cơ sở sản xuất giò chả Tân Phúc 40-01.046-CBNS 27A8013309 Xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh Chế biến giò, chả 01/2022/NNPTNT-NA B
30 Cơ sở chế biến nước mắm Phùng Thị Lan 40-16-066-CBNM 27Q00005797 Xóm Khánh Đông, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm... 002/2022/NNPTNT-NA B
31 HTX nông thủy sản khoa Vũ 40-01-1885-SCTS 2902121535 Khối Tân An, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An Sơ chế thủy sản 004/2022/NNPTNT-NA B
32 cơ sở chế biến, kinh doanh thịt bê, giò bê Hoàng Thị Hà 40-17-1903-CBGC 27r8001825 xóm Sen 1, xã Kim Liên, huyện nam Đàn, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 002/2022/NNPTNT-NA B
33 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Đình Minh 40-17-120-CBGC 27R8002579 Xóm 3, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn Chế biến giò, chả 89/2021/NNPTNT-NA B
34 công ty TNHH sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Thiên Đức 40-01-1898-CBNS 2901954950 Số 4, ngoc 11 đường Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Sơ chế, chế biến đậu, lạc, vừng...... 93/2021/NNPTNT-NA B
35 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị Huyền 40-14-025-CBGC 27O000198 Xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương Chế biến giò, chả 115/2020/NNPTNT-NA B
36 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị Thu 40-14-026-CBGC 27O000300 Xóm 9, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương Chế biến giò, chả 92/2020/NNPTNT-NA B
37 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn hữu Hà 40-14-1895-CBGC 2708000627 xóm 3, xã Đông Sơn, huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 90/2021/NNPTNT-NA B
38 cơ sở dược liệu Bá Hùng 40-14-1896-CSCB 27O000306 xóm 1, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Lĩnh vực khác 92/2021/NNPTNT-NA B
39 cơ sở chế biến giò chả Phương Phan 40-16-1897-CBGC 27Q00006906 xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 91/2021/NNPTNT-NA B
40 Công ty TNHH MTV Trái cây việt 40-20-1895-KD 2902110212 khối Đồng Tâm, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 88/2021/NNPTNT-NA B
41 công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Thảo My 40-12-1702-TMTS 2902032902 xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh nghệ An Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy s... 129/2020/NNPTNT-NA B
42 Tổ hợp tác sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản bản Phồng 40-08-1894 159/QĐ-UBND bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương dương, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến lâm sản dùng làm thực... 87/2021/NNPTNT-NA B
43 hợp tác xã sản xuất và kinh doanh bò giàng Thảo Hảo 40-08-1695-CBĐV 27h800139 khối hòa bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương Sơ chế, chế biến sản phẩm có nguồn gốc động ... 117/2020/NNPTNT-NA B
44 cơ sở chế biến nước mắm Đặng Văn Dũng 40-06-1892-CBNM 27I8003260 xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm... 86/2021/NNPTNT-NA B
45 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ - trạm nghiên cứu thực nghiệm và ươm tạo CNC Thái Hòa 40-20-1894-CBRQ 2901025042 xóm Sơn Hòa, xã Đông Hiếu thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Chế biến rau quả 85/2021/NNPTNT-NA B
46 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị Huệ 40-20-1891-CBGC 27i80003852 xóm Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 84/2021/NNPTNT-NA B
47 Cơ sở thuỷ sản khô Đào Thị Kim Oanh 40-12-017-TSK 27M8016099 Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu Chế biến thủy sản khô 78/2021/NNPTNT-NA B
48 Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hoà 40-11-004-CBG 2900570609 Xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Chế biến gạo 79/2021/NNPTNT-NA B
49 Công ty cổ phần tổng hợp Phú Tài Phát 40-01-1889- 2901801954 số 215 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm cây lương th... 81/2021/NNPTNT-NA B
50 Công ty TNHH Chiến Vinh 40-12-1890-SXNAM 2900764643 thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Sản xuất nấm 83/2021/NNPTNT-NA B
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây