Tìm cơ sở
Đến
STT Tên cơ sở Mã cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Lĩnh vực SXKD Giấy CNATTP Xếp loại
1 Công ty TNHH Phương Mai 40-21.001-TMTS 2900894473 Đất Quan Viên, khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy s... 122/2019/NNPTNT-NA B
2 cơ sở chế biến, kinh doanh nông sản Nguyễn Thị Hồng Soa 40-01-1828- 27A800824 số 79, đường Phan Văn Chí, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm cây lương th... 80/2022/NNPTNT-NA B
3 Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương- địa điểm kinh doanh số 11 40-20-1827-CBGC 00000000011 số nhà 365, đường Nguyễn Trãi, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 76/2022/NNPTNT-NA B
4 công ty cổ phần tập đoàn BOMETA 40-01-1184- 2901973978 số 5A Nguyễn Sư Hồi,xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh thực vật và sản p... 109/2019/NNPTNT-NA B
5 Cơ sở chế biến giò chả Lê Thị Mây 40-11-1692-CBGC 27l80000019293 xóm Vĩnh hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 77/2022/NNPTNT-NA B
6 Quyết Trinh 40-21.036-TSK 27U8001841 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 70/2022/NNPTNT-NA B
7 Hộ kinh doanh Bính Hà 40-21.040-TSK 27i80000210 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 74/2022/NNPTNT-NA B
8 Trần Lam 40-06.038-TSK 27u8000738 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 72/2022/NNPTNT-NA B
9 Hậu Yến 40-21.037-TSK 27U8002942 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 71/2022/NNPTNT-NA B
10 Phạm Văn Hải 40-21.039-TSK 27u8001357 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 73/2022/NNPTNT-NA B
11 Phạm Văn Đạt 40-21.035-TSK 27u8000701 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 75/2022/NNPTNT-NA B
12 cơ sở chế biến giò chả Đinh Văn Dương 40-18-1827-CBGC 27s8000238 xóm 6, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 69/2022/NNPTNT-NA B
13 Cơ sở chế biến gà ủ muối Lê Đình Chung- địa điểm sx số 02 40-11-078- BGC 27l800000 Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành Chế biến giò, chả 68/2022/NNPTNT-NA B
14 Cơ sở chế biến giò chả Lê Đình Chung- địa điểm sx số 01 40-11-078-CBGC 27l800000 Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành Chế biến giò, chả 67/2022/NNPTNT-NA B
15 cơ sở chế biến nước mắm Bùi Thị Hằng 40-02-155-CBNM 27B00111170 Khối Bình Minh, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm... 29/2021/NNPTPNT-NA B
16 Cơ sở chế biến giò chả Võ Thị Minh 40-20-086-CBGC 27T8000512 Khối Tân Thắng, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hòa Chế biến giò, chả 59/2020/NNPTNT-NA B
17 cơ sở sản xuất giò chả Ngô Đình Chính 40-17-1192-CBGC 27R8002674 Xóm 5, xã Nam Thái Chế biến giò, chả 65/2022/NNPTNT-NA B
18 Cơ sở CB thủy sản khô Sơn Lý 40-21.024-HK 27U8001981 Khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản khô 45/2020/NNPTNT-NA B
19 cơ sở chế biến thủy sản khô Trần văn Việt 40-21-1691-TSK 27u8004616 khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Chế biến thủy sản khô 102/2020/NNPTNT-NA B
20 HTX nông nghiệp SX và CB tương Sa nam Hương Dương 40-17-074-CBNT 2902060610 Xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn Chế biến nước tương 80/2020/NNPTNT-NA B
21 Cơ sở chế biến giò chả Chu Thị Ước 40-17-114-CBGC 27R8001533 Xóm 2, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn Chế biến giò, chả 25/2020/NNPTNT-NA B
22 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn thị Châu 40-17-107-CBGC 27R8001966 Xóm 4, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn Chế biến giò, chả 85/2020/NNPTNT-NA B
23 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Đình Minh 40-17-120-CBGC 27R8002579 Xóm 3, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn Chế biến giò, chả 89/2021/NNPTNT-NA B
24 Công ty TNHH ABACA VIệt Nam 40-06-1825-SXM 2902117063 xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Cơ sở sản xuất muối ăn 66/2022/NNPTNT-NA B
25 Cơ sở sản xuất gò chả Nguyễn Văn Tuyến 40-01.050-CBGC 27A8008883 Xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh Chế biến giò, chả 61/2022/NNPTNT-NA B
26 Tổng đội TNXP 8 Nghệ An 40-07-001-CBCH 2090/QĐ.UB-TC Bản Trung tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn Sản xuất, chế biến chè 059/2019/NNPTNT-NA B
27 cơ sở chế biến nông sản Nguyễn Thị Sửu 40-09-1824- CC0148 Thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh thực vật và sản p... 63/2022/NNPTNT-NA B
28 Công ty CP xây dựng - TM và XNK tổng hợp- địa điểm chế biến hạt Macca Thái Hòa 40-20-1178-CBLS 00001/01012344445 xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến lâm sản dùng làm thực... 64/2022/NNPTNT-NA B
29 hợp tác xã thủy hải sản Minh Thanh 40-12-1824-SXKDTS xóm Đông lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản và sản p... 62/2022/NNPTNT-NA B
30 Địa điểm kinh doanh, công ty cp chế biến thủy hải sản Linh Khoa 40-06-124-SXKDTS 000001/0108717882 Thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản và sản p... 59/2022/NNPTNT-NA B
31 cơ sở chế biến giò Lê Mạnh Duẩn 40-17-1823-CBGC 27R8003602 Xóm Sen 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Chế biến giò, chả 60/2022/NNPTNTNA B
32 công ty cổ phần khoa học công nghệ tảo VN 40-06-1876-- 2901494848 xóm 6,xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh thực vật và sản p... 58/2021/NNPTNT-NA B
33 Thực dưỡng Phương Công 40-17-072-CBNS 27R8001564 Xóm Hồng I, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Chế biến gạo 58/2022/NNPTNT-NA B
34 Cơ sở sản xuất gò chả Trương Văn Đản 40-01.049-CBGC Số 20, ngõ 73, Trần Bình Trọng, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh Chế biến giò, chả 57/2022/NNPTNT-NA B
35 cơ sở chế biến hải sản Vũ Văn Hải 40-06-1880-CBTS 27i8005520 xóm 6, xã Quỳnh Nghĩa, huyện quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản 64/2021/NNPTNT-NA B
36 cơ sở chế biến Nguyễn Văn Hưng 40-12-1874-CBTS- 27m80001773 xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản, Chuỗi sản x... 76/2021/NNPTNT-NA B
37 Cơ sở chê biến giò chả Lê Nam Hải 40-12-162-CBGC 27M.8.015798 Xóm 4, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu Chế biến giò, chả 71/2020/NNPTNT-NA B
38 Cơ sở sơ chế cá thu Trần Văn Hành 40-13-1176-CBTS 27N8001524 thôn 2, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản, Chế biến gi... 55/2022/NNPTNT-NA B
39 công ty cổ phần Biovegi Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An 40-01-1860-KD-KD 010257257-003 số 126 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 56/2022/NNPTNT-NA B
40 Công ty TNHH Chiến Vinh 40-12-1890-SXNAM 2900764643 thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Sản xuất nấm 83/2021/NNPTNT-NA C
41 Cơ sở chế biến đường phèn Trần Quốc Tuấn 40-05-012-CBMĐ 27G8000048 Xóm Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Chế biến mía đường 60/2021/NNPTNT-NA B
42 công ty cổ phần TM&DV An Phú Thịnh 40-20-1708- 2901938980 xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm cây công ngh... 136/2020/NNPTNT-NA B
43 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ - trạm nghiên cứu thực nghiệm và ươm tạo CNC Thái Hòa 40-20-1894-CBRQ 2901025042 xóm Sơn Hòa, xã Đông Hiếu thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Chế biến rau quả 85/2021/NNPTNT-NA B
44 Công ty TNHH MTV Trái cây việt 40-20-1895-KD 2902110212 khối Đồng Tâm, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS 88/2021/NNPTNT-NA B
45 Cơ sở sơ chê, chế biến hải sản Trương Như Hùng 40-02-210-CBTS 3862/QĐ-UBND.2 Khối Hải Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến thủy sản đông lạnh 53/2022/NNPTNT-NA B
46 Hợp tác xã dịch vụ và thương mại Cửa Hội 40-02-1171-KDTS 2900328855 Khối Hải Thanh, phường Nghi hải Cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản 52/20222//NNPTNT-NA B
47 Cơ sở sản xuất giò chả Thiên Lâm 40-01.051-CBGC 27A8010673 Khối 19, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh Chế biến giò, chả 54/2022/NNPTNT-NA B
48 Cơ sở chế biến đậu phụ Hải Hoàng 40-01-132-CBNS. 27A8010959 Khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh Chế biến đậu phụ 51/2022/NNPTNT-NA B
49 công ty TNHH xuất nhập khẩu Long Hiền 40-02-1689-SXKDTS 2902000805 212, đường Cửa Hội, khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An Chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản và sản p... 83/2020/NNPTNT-NA B
50 Công ty TNHH rau sạch Xứ Nghệ 40-21-152-CSTT 2901860389 Xóm 3, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh,... 50/2022/NNPTNT-NA B
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây