STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 249/KH-UBND 01/04/2024 Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
2 293/TB-CCQLCL-TĐG 19/09/2023 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô phục vụ công tác chung nhãn hiệu Mazda 323, biển số 37A-003.21
3 242/TB-CCQLCL-HCTH 18/08/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với xe ô tô chuyên dụng
4 234/KH-UBND 05/04/2023 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5 147/KH-UBND 09/03/2023 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
6 32/2022/TT-BNNPTNT 01/02/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 913/KH-UBND 23/12/2022 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023
8 17-CT/TW 21/10/2022 Chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
9 638/KH-UBND 19/09/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10 1384/QĐ-BNN-QLCL 15/04/2022 Quyết định số 1384/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”
11 Quyết định số 1099/QĐ-BNN-QLCL 25/03/2022 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022
12 Quyết định số 350/QĐ-BTTTT 24/02/2022 Ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
13 Quyết định số 150/QĐ-TTg 28/01/2022 Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
14 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
15 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025
16 Kế hoạch số 3450/KH-SNN-QLCL 23/09/2021 Kế hoạch hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9 21/09/2021 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
18 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá xếp loại công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19 Quyết định 1408/QĐ-TTg 16/08/2021 Ngày 16/8/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1408/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030.Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030 của Đề án như sau: Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản chế biến đạt trên 6%/năm; Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến đạt giá trị gia tăng trung bình trên 40%; Trên 70% số lượng cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất từ trung bình tiên tiến trở lên; Giá trị chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa đạt 40.000-45.000 tỷ đồng, góp khoảng 14-17 tỷ USD vào giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản;…Bên cạnh đó, 06 dự án, nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Đề án gồm: Dự án đổi mới công nghệ quốc gia, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng cao có nguồn gốc từ nguyên liệu, phụ phẩm thủy sản phục vụ ngành thực phẩm, hóa dược; Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư phát triển hệ thống kho lạnh bảo quản thủy sản;…Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2021.
20 Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT 03/08/2021 Quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với Muối (Natri Clorua) thực phẩm và Muối (Natri Clorua) tinh
21 Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP 22/07/2021 Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục cụ thể kèm theo).
22 Hướng dẫn số 2224/HD-SNN.QLCL 22/06/2021 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 30/05/2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24 Kế hoạch số 146/KH-UBND 24/03/2021 Kế hoạch triển khai" Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25 Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL 08/03/2021 Bãi bỏ thủ tục hành chính cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP
26 Quyết định số 301/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
27 Quyết định số 569/QĐ-UBND 28/02/2020 Quyết định phân công thực hiện quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
28 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
29 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của BNN&PTNT
30 Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo ATT 31/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy CN ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
31 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
32 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
33 Luật An toàn thực phẩm 17/06/2010 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay3,255
  • Tháng hiện tại132,150
  • Tổng lượt truy cập9,589,792
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây