STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Lĩnh vực SXKD Ghi chú
1 Bùi Xuân Thọ 27B000491 Khối Thành Công, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
2 Hộ kinh doanh kho đông lạnh Long Hiền 2901991536 Số 242, đường Cửa Hội, khối Bình Quang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
3 Trần Văn Hải 27B00111538 Số 196, đường Cửa Hội, khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
4 Nguyễn Văn Xuân 27.M8.0.008506 Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối thủy sản Ký cam kết
5 Võ Thị Thành Thơ Số 41, ngõ 4A, Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
6 Địa điểm kinh doanh - công ty TNHH thực phẩm sạch Anh Tài 00001-2902153600 Xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký cam kết
7 Trần Thị Tâm 27U8003144 Thôn Tâm Tiến, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký Cam kết
8 Công ty TNHH thực phẩm sạch HVL 2902157796 Số 9, ngõ 114, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS Ký cam kết
9 Địa điểm kinh doanh số 3 - công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương 0003-2901853014 Số 52, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký cam kết
10 Hộ kinh doanh Hoa Lợi 27Q00009417 Xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản, Cơ sở bán lẻ/phân phối thủy sản Ký Cam kết
11 Công ty CP tư vấn đầu tư XD&TM Mạnh Phú 2902060346 250 Phạm Hồng Thái, K1, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký Cam kết
12 Công ty TNHH mía đường Nghệ An xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Chế biến mía đường FSSC
13 Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản và dịch vụ Cửa Hội Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm HACCP
14 Công ty cổ phần dược liệu Pù Mát 29011148213 Thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê, HUYỆN CON CUÔNG Sản xuất, chế biến chè HACCP
15 Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An - Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu Chế biến rau quả ISO
16 Công ty cổ phần thuỷ sản Quỳnh Lưu 2900325607 Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm HACCP
17 Công ty CP mía đường Sông Lam 2900325043 Xóm 3, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn Chế biến mía đường iso 22000:2018
18 công ty cổ phần phát triển chè Nghệ An(NHÀ MÁY CHÈ SÔNG LAM) thôn Đỉnh Hùng, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Sản xuất, chế biến chè ISO 220000-2018
19 Trần văn Sơn 27b001104 k1, phường Thu Thủy, TX Cưa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
20 Dương Văn Đậu 27b001102 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
21 Nguyễn Thị Chi 27b00111246 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
22 Trương Thị Xô cl187/2012 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
23 Trương Thị Hồng 27b0011196 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
24 Trương Văn Lưu 27b000341 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
25 Mai Thái Sơn 27b001082 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
26 Trương Thị Tiến cl423/2009 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
27 Phùng Thị Hồng cl462/2012 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
28 Hoàng văn Thuyết 27b001213050 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
29 Nguyễn Thị Tiến 27b8000910 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
30 Trương Văn Biên CL121/2008 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
31 Trần Thanh Dung cl258/2009 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
32 Phạm Ngọc Liên 27b00111774 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
33 Trương Thị Hậu 27b000616 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
34 Trần Thị Trâm cl120/2008 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
35 Lê Tấn Nam cl138/2004 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
36 Trương Mạnh Hùng cl165/2005 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
37 Lê Trung Thành cl220/2009 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
38 Chu Văn Huệ cl092/2008 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
39 Chu Văn Hải cl150/2003 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
40 Phạm Văn Lộc cl007/2008 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
41 Phạm Văn Minh cl248/2006 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
42 Nguyễn Thị Hoa cl294/2005 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
43 Phùng Bá Vân cl257/2005 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
44 Nguyễn Huy Hoàng cl012/2003 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
45 Lê Thị Yên cl114/2006 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
46 Trần Văn Hợi cl278/2007 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
47 Công ty CP Thủy sản Nghệ An 2703000001 số 78 đường Cửa Hội, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm iso 22000
48 Công ty Cp công nghệ xanh Kim Sơn K8, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong Sản xuất, chế biến chè HACCP
49 Công ty CP sản xuất và thương mại Minh Anh Đức phường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Kinh doanh gạo kí cam kết
50 Công ty CP Lương thực Vật tư nông nghiệp Nghệ An Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc Chế biến gạo ISO
Tìm kiếm cơ sở
Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay12,868
  • Tháng hiện tại16,178
  • Tổng lượt truy cập7,306,474
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây