STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Lĩnh vực SXKD Ghi chú
1 Địa điểm kinh doanh số 3 - công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương 0003-2901853014 Số 52, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký cam kết
2 HKD Nguyễn Văn Cường 27B8011068 Số 3, đường Lam Sơn, khối 4, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Sơ chế thủy sản Ký cam kết
3 Nguyễn Thị Hoa 27.B.001212976 Chợ Bến cá, khối 4, phương Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
4 Công ty TNHH MTV Sông Lam xanh 2902179006 Nhà bà Vân Anh, tổ 2, xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Kinh doanh gạo Ký cam kết
5 Trương Thị Xô cl187/2012 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
6 Trương Thị Hồng 27b0011196 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
7 Phạm Ngọc Liên 27b00111774 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
8 Trần văn Sơn 27b001104 k1, phường Thu Thủy, TX Cưa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
9 Dương Văn Đậu 27b001102 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
10 Mai Thái Sơn 27b001082 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
11 Trương Thị Tiến cl423/2009 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
12 Nguyễn Thị Chi 27b00111246 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
13 Chu Văn Hải cl150/2003 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
14 Phạm Văn Lộc cl007/2008 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
15 Nguyễn Huy Hoàng cl012/2003 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
16 Phùng Thị Hồng cl462/2012 k1, phường Thu Thủy, TX Cửa lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
17 Trần Thanh Dung cl258/2009 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
18 Nguyễn Thị Hoa cl294/2005 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
19 Trương Thị Hậu 27b000616 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
20 Trần Thị Trâm cl120/2008 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
21 Lê Trung Thành cl220/2009 k6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Cơ sở cấp đông, bảo quản thủy sản đông lạnh ký cam kết
22 Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản và dịch vụ Cửa Hội Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm HACCP
23 Công ty CP Thủy sản Nghệ An 2703000001 số 78 đường Cửa Hội, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm iso 22000
24 Công ty Cổ phần Biển Quỳnh 2901948590 Khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai Chế biến thủy sản đông lạnh HACCP
25 Công ty TNHH TM&DV XNK Ngọc Cường 2901973833 Khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, tx Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Sơ chế thủy sản HACCP
26 Hộ kinh doanh kho đông lạnh Long Hiền 2901991536 Số 242, đường Cửa Hội, khối Bình Quang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
27 Trần Văn Hải 27B00111538 Số 196, đường Cửa Hội, khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
28 Nguyễn Thị Thống Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
29 Hộ kinh doanh thực phẩm Sông Lam 27A8039063 Số 86A, đường Trần Đình San, phường Vinh Tân, tp Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký cam kết
30 Nguyễn Quang Trung Khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
31 Công ty CP Nguyễn Kim Đô Số 268, Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Sản xuất, chế biến chè Ký cam kết
32 Công ty CP xuất nhập khẩu Thành Sang Số 28, đường Đề Thám, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Kinh doanh gạo Ký cam kết
33 Phạm Hồng Lĩnh 75 Xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
34 HKD Lê Thị Thủy 27M8027 105 Xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
35 Bùi Thị Thảo 27I8008703 Thôn 5, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Sơ chế thủy sản Ký cam kết
36 Trương Như Hưng 27.B.00111877 Khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Sơ chế thủy sản, Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
37 Công ty TNHH TISEN 96B đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS Ký cam kết
38 Bùi Xuân Thọ 27B000491 Khối Thành Công, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
39 Nguyễn Văn Xuân 27.M8.0.008506 Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối thủy sản Ký cam kết
40 Võ Thị Thành Thơ Số 41, ngõ 4A, Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký cam kết
41 Địa điểm kinh doanh - công ty TNHH thực phẩm sạch Anh Tài 00001-2902153600 Xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký cam kết
42 Trần Thị Tâm 27U8003144 Thôn Tâm Tiến, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản Ký Cam kết
43 Công ty TNHH thực phẩm sạch HVL 2902157796 Số 9, ngõ 114, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở chuyên doanh NLTS Ký cam kết
44 Hộ kinh doanh Hoa Lợi 27Q00009417 Xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản, Cơ sở bán lẻ/phân phối thủy sản Ký Cam kết
45 Công ty CP tư vấn đầu tư XD&TM Mạnh Phú 2902060346 250 Phạm Hồng Thái, K1, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ sở bán lẻ/phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật Ký Cam kết
46 Công ty TNHH mía đường Nghệ An xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Chế biến mía đường FSSC
47 Công ty cổ phần dược liệu Pù Mát 29011148213 Thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê, HUYỆN CON CUÔNG Sản xuất, chế biến chè HACCP
48 Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An - Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu Chế biến rau quả ISO
49 Công ty cổ phần thuỷ sản Quỳnh Lưu 2900325607 Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm HACCP
50 Công ty CP mía đường Sông Lam 2900325043 Xóm 3, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn Chế biến mía đường iso 22000:2018
Tìm kiếm cơ sở
Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại295,570
  • Tổng lượt truy cập9,313,501
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây