Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

Thứ tư - 03/07/2024 21:59 30 0
Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.
Chiều ngày 03/7/2024, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy sở - Giám đốc sở, đồng chí Võ Thị Nhung – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy sở - Phó Giám đốc Sở, đồng chí  Nguyễn Văn Tráng – Phó Bí thư Đảng ủy sở - Phó Chánh thanh tra sở.
Anh-tin-bai
 
Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm
Anh-tin-bai
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhđồng chí Hồ Thị Hồng Liên-Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lãnh đạo sở; Ủy viên BCH Đảng bộ sở;  Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy sở; các đồng chí trưởng, phó phòng sở; thường trực Công đoàn Ngành; thường trực Đoàn thanh niên sở; các đồng chí thủ trưởng, Bí thư các đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ sở; các tập thể, cá nhân được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; các cá nhân có thành tích cao tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi; đạt tiêu chuẩn chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt và các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương.
 
Anh-tin-bai
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tráng  Phó Bí thư Đảng ủy sở - Phó Chánh thanh tra sở công bố Quyết định
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tráng  - Phó Bí thư Đảng ủy sở - Phó Chánh thanh tra sở công bố Quyết định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Tạ Quang Sáng.
 
Anh-tin-bai
Đồng chí Tạ Quang sáng được trao Quyết định
Thông qua Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tráng- Phó Bí thư Đảng ủy sở - Phó Chánh thanh tra sở đã báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và hướng dẫn thảo luận góp ý báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 2993-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 165-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Triển khai các văn bản mới của cấp ủy cấp trên. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Sở đạt được kết quả trên nhiều mặt, cụ thể:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh ước đạt 184.989,03 ha, bằng 99,88% so với cùng kỳ năm trướcDiện tích cây ăn quả lâu năm ước đạt 19.970,76 ha. Tổng đàn trâu bò ước đạt 798.366 con, giảm 0,09% so với cùng kỳ; Tổng đàn lợn ước đạt 1.002.883 con, tăng 2,97% so với cùng kỳ.Tổng đàn gia cầm ước đạt 35.498 nghìn con, tăng 5,83% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 167.781/KH 285.000 tấn, tăng 4,75% so với cùng kỳ; Sản lượng sữa tươi ước đạt 188.626/KH290.000 tấn tăng 8,38% so với cùng kì. Diện tích rừng trồng tập trung 6 tháng ước đạt 11.370 ha/KH18.500 ha, tăng 7,95% so với cùng kỳ. Độ che phủ của rừng đạt 58,33/ KH58%. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng ước đạt 21.229 ha/KH 22.000 ha; đạt 96,49% so với kế hoạch; tăng 2,01% so với cùng kỳ. Về thủy lợi diện tích tưới tiêu vụ Xuân năm 2024 từ công trình thủy lợi: ước đạt 108.366,4 ha/108.366,4 ha đạt 100%.  Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 4826/QĐ-BNN ước đạt 88,65%. Đến tháng 6/2024, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 77,62%; 83/319 xã đạt chuẩn NTM nâng caotương đương 26,02%; 12/319 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tương đương 3,76%; có 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng NTMToàn tỉnh có 562 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên; trong đó: 35 sản phẩm đạt 4 sao; 526 sản phẩm đạt 3 sao và có 01 sản phẩm đạt 5 sao đã được Trung ương đánh giá công nhận, trong đó có 11 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch; có thêm 02 sản phẩm có tiềm năng 5 sao; Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận. Toàn tỉnh có 701 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 466 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chiếm 66,57% số hợp tác xã toàn tỉnh; có 94 HTX có ứng dụng công nghệ cao, 278 HTX có liên kết sản xuất và 110 HTX có sản phẩm đạt hạng sao OCOP với tổng 184 sản phẩm.
 Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động số 29-CT/ĐUK; Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 đặc biệt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số.
 Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ gìn tốt kỷ luật phát ngôn, ngăn ngừa những luồng tư tưởng của các thế lực thù địch.
 Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy KhốiTổ chức tốt việc sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trịViệc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018, Quy định số 2993-QĐi/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc… Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về việc phê duyệt Đề án “ Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục hoàn thành sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW, Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công văn số 321 của Thủ tướng Chính phủ.
 Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030; 6 tháng đầu năm đã tiến hành làm thủ tục kết nạp 04 đảng viên mới, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 08 đồng chí theo đúng quy định.
 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đối với đảng viên gửi đến Đảng ủy Sở. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở thực hiện nghiêm túc việc việc thanh tra, kiểm tra theo quy định.
 Hội nghị đã lắng nghe một số ý phát biểu, tham luận của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đa số các ý kiến đồng tình cao với báo cáo về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy sở, bổ sung, minh hoạ một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; nêu lên một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm.
 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã đánh giá và ghi nhận 5 nội dung đạt được mà Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện trong 06 tháng vừa qua đồng thời, đồng chí đã chỉ ra tồn tại, hạn chế cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, ngoài ra đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm điểm, sau các Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung rà soát và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.
 
Anh-tin-bai
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Phùng Thành Vinh – BCH Đảng bộ tỉnh-Bí thư Đảng ủy sở - Giám đốc sở thay mặt Lãnh đạo sở và toàn thể Đảng ủy sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là các tồn tại hạn chế rất thiết thực, các nhiệm vụ trong thời gian tới mà đồng chí Chu Bá Long đã chỉ đạo rất sâu sắc và sát sao.
 Anh-tin-bai
Đồng chí Phùng Thành Vinh – BCH Đảng bộ tỉnh-Bí thư Đảng ủy sở - Giám đốc sở Kết luận Hội nghị
 Tại Hội nghị Đảng ủy sở đã trao Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền (2019-2023) cho Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính, và cá nhân đồng chí Phan Nguyên Hùng.
 
Anh-tin-bai
 Đảng ủy Sở đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân điển hình trong việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương cho Chi bộ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục kiểm lâm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chi cục Trưởng Chi cục kiểm lâm, đồng chí Nguyễn Văn Hà – Bí thư Chi bộ - Chi cục Trưởng chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
 
Anh-tin-bai
 Đảng ủy Sở đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt giai đoạn 2021- 2024 cho Chi bộ Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên – thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm, đồng chí Nguyễn Quốc Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư Chi bộ Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên – thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục kiểm lâm.
Anh-tin-bai
Đảng ủy Sở tặng Giấy khen cho 02 cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2024 cho đồng chí Trịnh Thạch Lam - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ bảo vệ thực vật thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng chí Nguyễn Quốc Minh-Ủy viên BCH Đảng bộ bí thư Chi bộ Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên – thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục kiểm lâm./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Nội dung Video có phù hợp không

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay14,532
  • Tháng hiện tại161,421
  • Tổng lượt truy cập9,935,169
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây